Dividend en de fiscus

Bronbelasting

De vermelde bronbelasting bij onze aandelen kan in Nederland verrekend worden met de vermogensrendementsheffing in box 3. We krijgen regelmatig vragen over de bronbelasting. Helaas gaat niet elke broker op dezelfde manier om met deze belastingheffingen en wordt er wel eens onterecht belasting ingehouden of brengt men te veel in rekening. We adviseren dan ook je broker hierop aan te spreken in geval er onterecht belasting ingehouden wordt.

De withholding tax die in Amerika wordt geheven als bronbelasting, wordt alleen over dividend uitkeringen geheven. De uitkeringen van preferente aandelen en BabyBonds worden in de regel als rente uitkeringen beschouwd, waarover in Amerika geen bronbelasting verschuldigd is.

Verrekenen van de bronbelasting

Er is nog steeds wat onduidelijkheid over het verrekenen van de bronbelasting. We krijgen hier regelmatig vragen over. Na het inwinnen van informatie hierover bij de belastingdienst krijgt men niet altijd de juiste informatie. Wij zijn geen belastingexperts, maar van onze accountant kregen we de volgende informatie, die we graag met u delen.

Hoe kan ik de betaalde 15% bronbelasting in box 3 verrekenen?

De bronbelasting kan verrekend worden met de inkomstenbelasting of met de vennootschapsbelasting. Hiervoor moet Nederland met het desbetreffende land een belastingverdrag zijn overeengekomen. Dit is met de VS het geval en daarom kan de betaalde bronbelasting voor 15% teruggevraagd worden (ook als er meer betaald is, geldt een maximum van 15%).

De mogelijkheid tot aftrek, vind je bij de aangifte onder: Voorkoming dubbele belastingen.

Bij het aangiftepakket van de belastingdienst zelf vind je dit bij de aangifte inkomstenbelasting onder het kopje: "Vrijstellingen en verminderingen, aftrek om dubbele belastingen te voorkomen".
Voor de aangifte vennootschapsbelasting staat het bij het aangiftepakket van de belastingdienst onder het kopje: "Vennootschapsbelasting en buitenlandse belasting, regeling voorkoming dubbele belastingen".

Afhankelijk van het aangiftepakket waar je gebruik van maakt, vind je het onderdeel "voorkoming dubbele belastingen" meestal als aparte post of onder box 3: Vermogen.

Terug naar de bovenkant van de website